Phần mềm lập nhật ký thi công tự động với 5 Bước thực hành

Phần mềm lập nhật ký thi công tự động với 5 Bước thực hành

Phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA được sử dụng trên nền Excel, ứng dụng toàn bộ tính năng Excel kết hợp tính năng phần mềm giúp bạn tùy biến được với mọi biểu mẫu hồ sơ, áp dụng được mọi biểu mẫu công trình xây dựng từ dân dụng, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi....

Để lập nhật ký thi công tự động và in hàng loạt thì bạn cần thực hiện tuần tự theo 5 Bước sau:

Bước 1: Lập danh mục công việc nghiệm thu, thi công đầy đủ chi tiết

Danh mục công việc cần có đầy đủ thông tin thi công, nghiệm thu của từng công việc ghi nhật ký thi công. Bạn cần nhập đầy đủ thông tin, bao gồm:

 • Nhập đầy đủ Hạng mục công việc, tên công việc nghiệm thu
 • Nhập đầy đủ các công việc thi công mà không có nghiệm thu: Bảo dưỡng bê tông, xây dựng lán trại...
 • Nhập đầy đủ ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ngày nghiệm thu của từng công việc
 • Nhập đầy đủ ngày gián đoạn thi công: Khi thi công có sự gián đoạn tại một thời điểm

danh mục nghiệm thu công việc

Bước 2: Cập nhật và hoàn thiện Dữ liệu viết nhật ký thi công trong sheet "Nhật trình"

Nhật trình là Sheet chứa đầy đủ Dữ liệu phục vụ việc viết nhật ký thi công tuân thủ theo Phụ lục IIB của Nghị định 06/2021. Đây chính là sheet tổ chức dữ liệu riêng chỉ phục vụ việc ghi chép nhật ký thi công, mọi dữ liệu mới cần đưa vào nhật ký thi công bạn chỉ cần chèn thêm cột và nhập tiêu đề dữ liệu và nhập nội dung dữ liệu trong sheet này là đủ.

Khi Danh mục công việc đã đúng và đầy đủ, bạn sang sheet Nhật trình và click vào nút "Cập nhật". Khi đó tất cả thông tin trong Danh mục công việc được đưa đầy đủ sang sheet Nhật trình. Nội dung cơ bản của Sheet Nhật trình theo Phụ lục IIB của Nghị định 06/2021 gồm:

Dữ liệu ghi chép nhật ký thi công

 • Ngày ghi nhật ký: Gồm ngày bắt đầu, ngày kết thúc được lấy tự động theo Danh mục công việc
 • Tên công việc thi công, nghiệm thu trong ngày: Được tổng hợp tự động theo Danh mục công việc
 • Không thi công: Những ngày không có công tác thi công, nghiệm thu. Được tổng hợp theo Danh mục công việc
 • Nghỉ thi công: Lý do nghỉ thi công, đến thời điểm viết nhật ký bạn đối chiếu lại và phát hiện ngày nào đó đáng ra phải nghỉ thi công nhưng cột "Không thi công" lại không thể hiện thì bạn nhập lý do nghỉ thi công tại đây
 • Thiết bị: Được tổng hợp theo máy móc thiết bị đã gán cho từng công việc khi hoàn thiện nội dung trong Danh mục công việc
 • Nhân lực thi công: Cán bộ kỹ thuật, nhân công bạn nhập theo thực tế thi công, đảm bảo lớn hơn hoặc bằng so với quy định trong Định mức
 • Tình trạng thời tiết: Bạn nhập theo thực tế thời tiết thi công trong Dự án. Lưu ý: Những ngày mưa bão sẽ được giảm trừ tiến độ nên bạn cần nhập chi tiết thời tiết của những ngày này.  

Bước 3: Truy xuất Dữ liệu đưa vào Nhật ký thi công tự động

Dựa vào các dữ liệu đã được thiêt lập đầy đủ bên sheet "Nhật trình" bạn có thể dò tìm, truy xuất đưa vào Nhật ký thi công theo 2 cách sau:

 • Cách 1: Sử dụng hàm bổ sung TIMDULIEU để dò tìm. Cấu trúc rất đơn giản: =TIMDULIEU(Cột chứa kết quả cần tìm bên sheet Nhật trình)

Truy xuất dữ liệu đưa vào nhật ký thi công

 • Cách 2: Sử dụng Dữ liệu cơ sở trong sheet Nhật ký để Link vào các vị trí trong mẫu Nhật ký thi công

Truy xuất dữ liệu đưa vào nhật ký thi công

Chi tiết xem trong video hướng dẫn phía dưới

Bước 4: Tùy chọn, cài đặt Nhật ký thi công

Nhật ký thi công có thể chép tay hoặc đánh máy là theo sự thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công trước khi triển khai Dự án. Nếu Dự án của bạn chép tay thì bạn có thể không cần tùy chọn này. Tuy nhiên khi bạn in hàng loạt Nhật ký thi công thì tính năng tùy chọn, cài đặt này sẽ giúp bạn hiển thị trang in nhật ký gọn gàng hơn, bao gồm:

Cài đặt, tùy chọn trong nhật ký thi công

 • Cố định vùng ký tại cuối trang
 • Nội dung sẽ hiển thị khi ngày đó không có công tác thi công hoặc không có công tác nghiệm thu
 • Hiển thị thiết bị thi công theo hàng ngay hoặc hàng dọc
 • Hiển thị và trình bày nội dung thi công, nghiệm thu trong ngày gồm tên công việc và vị trí nghiệm thu hoặc chỉ tên công việc

Chi tiết bạn xem đầy đủ trong video dưới đây

Bước 5: In hàng loạt nhật ký thi công

Trong sheet "Nhật ký ngày" bạn chọn vào tính năng "In nhanh" để in hàng loạt Nhật ký thi công

 • Chọn các ngày để in nhật ký hoặc chọn hết tất cả các ngày
 • Cài đặt tên file nhật ký thi công
 • Chọn hình thức để in nhật ký thi công

In hàng loạt nhật ký thi công

Tổng hợp nhanh nhật ký thi công để chép tay trong Dự án

Nhiều Dự án vẫn áp dụng việc ghi chép Nhật ký thi công thủ công, để bạn tổng hợp nội dung nhanh và chính xác phục vụ việc ghi chép nhật ký thi công thì bạn Click vào Tổng hợp Nhật ký trên Menu của Phần mềm, nội dung đầy đủ chi tiết sẽ được hiển thị bên sheet "Nhật ký công trình" 

Tổng hợp nhanh nhật ký thi công để chép tay trong Dự án

Video hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm để lập và xuất hàng loạt nhật ký thi công

Tham khảo phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA Tại đây


Chia sẻ mới nhất

0879.888.986