Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Căn cứ pháp lý cần thiết để lập biên bản nghiệm thu hồ sơ chất lượng

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014

- Luật xây dựng số 62/2020/QH14 - Sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng 

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình

Những mẫu biên bản nghiệm thu thường sử dụng trọng dự án thi công xây dựng

Biên bản nghiệm thu trong dự án thi công xây dựng có rất nhiều biên bản nhưng liên quan tới nhà thầu thì chúng ta có thể nhắc tới 3 biên bản nổi bật gồm:

 • Nghiệm thu công việc,
 • Nghiệm thu vật liệu đầu vào,
 • Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn
 • Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng.

Mỗi biên bản đều được quy định bằng các Văn bản quy phạm pháp luật rất chặt chẽ mới nhất từ Nghị định 06/2021/NĐ-CP cho tới Thông tư 26/2016/TT-BXD.

HocThatNhanh xin gửi tới các bạn 2 bộ biểu mẫu thường sử dụng hàng ngày trong các dự án thi công đó là nghiệm thu vật liệu và nghiệm thu công việc.

Các bạn tải theo file đính kèm dưới bài viết.

Thang Pham


Dành cho Kỹ sư quản lý chất lượng, lập hồ sơ chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

 • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
 • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin
 • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp
 • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ sở hữu kèm theo khóa học:

 • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,
 • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột
 • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.

 

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986