Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào - Hướng dẫn chi tiết (tặng kèm file tổng hợp PDF)

Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào - Hướng dẫn chi tiết (tặng kèm file tổng hợp PDF)

Hồ sơ vật liệu đầu vào gồm 2 thành phần:

     Hồ sơ vật liệu đầu vào là bộ hồ sơ đầu tiên mà cán bộ QA QC trong công trường cần lập và quản lý trong công tác lập hồ sơ chất lượng công trình. Để lập được hồ sơ chất lượng vật liệu đầu vào cán bộ hồ sơ cần hoàn thành 2 thành phần:

  • 1 là biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào
  • 2 là hồ sơ thí nghiệm vật liệu đầu vào: Biên bản lấy mẫu và kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào

Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào

Để hoàn thiện hồ sơ thí nghiệm vật liệu đầu vào bạn cần phải hiểu rõ:

  • Tần suất lấy mẫu
  • Quy cách lấy mẫu
  • Chỉ tiêu thí nghiệm của vật liệu đầu vào
  • Tiêu chuẩn thí nghiệm của từng loại vật liệu đầu vào

Khi đó cán bộ QA QC cần lập biên bản lấy mẫu vật liệu và lập được bảng kê thí nghiệm vật liệu đầu vào gửi sang phòng thí nghiệm hiện trường.

Phương pháp lập bảng kê lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào

    Các vật liệu nhập về công trường cần thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu đánh giá chất lượng vật liệu. Để tránh thiếu sót các chỉ tiêu thí nghiệm ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, thanh toán, hoàn công sau này chúng ta cần kiểm tra, rà soát để kết quả thí nghiệm đầy đủ và đúng với yêu cầu kỹ thuật. Để làm được điều này bạn cần thực hiện theo 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Vật liệu đầu vào là sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng thuộc nhóm 2:

  • Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Danh sách chi tiết tại Bảng 1 Phần 2 của QCVN 16:2019/BXD
  • Với các vật liệu nhóm 2 các chỉ tiêu, tần suất thí nghiệm được quy định chi tiết theo Bảng 1 Phần 2 của QCVN 16:2019/BXD. Bạn cần đọc Quy chuẩn 16:2019/BXD để nắm rõ và có căn cứ triển khai áp dụng cho Dự án

Tham khảo nội dung tổng hợp của QCVN 16:2019/BXD

Trường hợp 2: Vật liệu đầu vào là sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng không thuộc nhóm 2:

  • Bạn cần đọc đọc chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn thi công nghiệm thu của Dự án, đề cương thí nghiệm của phòng thí nghiệm hiện trường để nắm rõ các chỉ tiêu, tần suất lấy mẫu của vật liệu

Tài liệu hướng dẫn chi tiết lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào

Để giúp bạn tổng hợp nhanh và chính xác hơn, Hoc That Nhanh chia sẻ với bạn file PDF “Phụ Lục 1 – Kế hoạch thí nghiệm vật liệu” của công ty cổ phần Vinaconex 25 (Đã ban hành và áp dụng cho công ty)

Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào

Bạn tải tài liệu hướng dẫn lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào tại đây

0879.888.986