Bảng tần suất lấy mẫu thí nghiệm 31 loại vật liệu thường gặp trong công trình dân dụng

Bảng tần suất lấy mẫu thí nghiệm 31 loại vật liệu thường gặp trong công trình dân dụng

Bảng quy định về tần suất lấy mẫu thí nghiệm cho 31 loại vật liệu thường gặp trong công trình dân dụng

HocThatNhanh biên soạn lại chia sẻ với anh em lập và quản lý hồ sơ chất lượng, QA/QC

Bảng tần suất lấy mẫu thí nghiệm 31 loại vật liệu

Stt Loại vật liệu Tần suất lấy mẫu Số lượng, quy cách mẫu Note
A Phần thô      
1 Đm nn bng đt sét, đt pha cát, đt cát pha và cát không ln cui, si, đá 100-200m3/ 1 tổ Mi tổ 3 mu bng phương pháp đào hồ hoc dao vòng.

Mi lp đp phi ly 1 đợt mu thí nghim.

Số lưng mu phi đủ để đm bo tính khách quan và toàn din của kết lun kim tra.
Vị trí lấy mẫu phải phân bố đều trên bình độ, ở những chỗ đại diện và những nơi đặc biệt quan trọng (khe, hốc công trình, nơi tiếp giáp, bộ phận chống thấm,...). Lớp trên và lớp dưới phải xen kẽ nhau (theo bình đồ khối đắp).

Đối với những công trình đặc biệt số lượng mẫu có thể nhiều hơn và do thiết kế quy định.
2 Đm nn bng cui, si hoc đt cát ln cui si 200-400m3/ 1 tổ
3 Xi măng các loi 10kg/1 lô Tại 10 v trí khác nhau trong lô, mi v trí ly mu 1kg, trộn đu thành mu gp 10kg Theo TCVN 4787:2009 định nga: Lô là lưng XM đưc sn xut (cung cp) trong cùng 1 điu kin
4 Cát cho bê tông và
va
1 mẫu/ 1 lô Ly 10 v trí khác nhau, mi v trí ly tối thiu 5kg, trộn đu. Ly
1 phn tối thiu 20 kg làm mu thử
 
5 Đá dăm, si cho bê tông 1 mẫu/ 1 lô Ly 10 v trí khác nhau, trộn
đu, sao cho tổng khi lưng mu gp không ít hơn 60kg
 
6 Thép ct bê tông 1 tổ mẫu/ 1 lô Mi tổ gm 3 thanh dài 100cm Cứ 50 tn/ 1 đưng kính/ 1 nhãn hiu đưc tính 1
7 Thép hình 1 tổ mẫu/ 1 lô 1 tổ gm 3 mu dài 60cm Cứ 50 tn/ 1 loi thanh/ 1 nhãn hiu đưc tính 1
8 tông khi ln, nhiu hơn 1000m3 500m3/1 tổ 1 t mu bê tông kim tra cưng độ chu nén gm 3 viên hình lp phương kích thưc
150x150x150mm hoc hình tr
D150x300mm

1 t mu bê tông kim tra độ thm nưc gm 6 viên hình tr kích thưc D150x150mm
 
tông khi ln, ít hơn 1000m3 250m3/1 tổ
tông móng ln 100m3/1 tổ
tông móng b máy 50m3/1 tổ
tông kết cu khung ct, dm, sàn,... 20m3/1 tổ
tông nn, mt đưng 200m3/1 tổ
9 Va xây trát Không quy định 1 tổ mu gm 3 mu kích thưc
4x4x16cm hoc 7,07x7,07x7,07cm
 
10 Tấm tri chng thm trên cơ s bi tum biến tính 1 tổ mu/ 1 Ly ngu nhiên tối thiu 2 v trí sao cho mu gp có din tích ti thiu 2m2. Mi v trí ly tối thiu 0,5m theo chiu dài vi chiu rng của tm đưc gi nguyên  
11 Băng cn nưc PVC 1 tổ mu/ 1 Ly ngu nhiên tối thiu 3 v trí sao cho mu gp có chiu dài tối thiu
1,5m. Mi v trí ly tối thiu 0,5 m theo chiu dài vi chiu rng của tm đưc gi nguyên
 
12 Vt liu chng thm gc xi măng polyme 1 mu/ 1 Ly mu đi din vi khi lưng không ít hơn 2 bao nguyên (đi vi loi mt thành phn) hoc 2 b nguyên (đi vi loi hai thành phn) trong 1  
11 Gch đt sét nung 1 tổ mu/ 1 50 viên bt k  
12 Gch bê tông 1 tổ mu/ 1 10 viên bt k  
13 tông nh + Gch
nhẹ các loi
1 tổ mu/ 1 15 viên bt k  

Nếu có góp ý chỉnh sửa bổ sung gì, anh em comment dưới bài viết này để HocThatNhanh cập nhật và chia sẻ nhé 👍

Tải về bảng tần suất lấy mẫu thí nghiệm dưới đây: 


Dành cho Kỹ sư quản lý chất lượng, lập hồ sơ chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

  • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
  • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin
  • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp
  • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ sở hữu kèm theo khóa học:

  • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,
  • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột
  • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.

 

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986