Kho thư viện file hồ sơ mẫu của phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Kho thư viện file hồ sơ mẫu của phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA chạy trên nền Excel, sử dụng đơn giản, tùy biến linh hoạt, áp dụng với mọi biểu mẫu công trình và tùy biến với nhiều tình huống trong công tác lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình
Để giúp Qúy Đồng Nghiệp dễ dàng tiếp cận và ứng dụng phần mềm hiệu quả vào Dự án, HocThatNhanh biên tập và chuẩn bị kho thư viện file mẫu hoàn chỉnh của các dạng công trình thực tế chia sẻ tới cộng đồng đang sử dụng phần mềm
HocThatNhanh xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ chúng tôi trong quá trình sưu tầm và biên tập file mẫu.

Kho thư viện file mẫu của phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA:

1. Cao tốc Bắc Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây

File mẫu hồ sơ nghiệm thu đường cao tốc Bắc Nam

 • Cách tổ chức dữ liệu
 • Cách sử dụng hàm, lồng ghép hàm trong excel
 • Cách ứng dụng phần mềm xử lý các biên bản phức tạp như Phụ lục kiểm tra cao độ, kích thước hình học, khối lượng trong Dự án
 • Cách quản lý dự án trên 1 file duy nhất

2. Dự án của chủ đầu tư NOVALAND

File mẫu hồ sơ nghiệm thu của Chủ đầu tư Novaland

 • Biểu mẫu hồ sơ full của Dự án
 • Cách tổ chức dữ liệu cho checklist
 • Cách xử lý nhiều ảnh trong biên bản nghiệm thu hình ảnh
 • Cách quản lý dự án trên 1 file duy nhất

File mẫu hồ sơ nghiệm thu chủ đầu tư Novaland

3. Hạng mục Đường giao thông của chủ đầu tư VINGROUP

File mẫu Đường giao thông của chủ đầu tư Vingroup

 • Biểu mẫu hồ sơ full của Dự án

 • Cách tổ chức dữ liệu cho checklist, Cao độ

 • Cách quản lý dự án trên 1 file duy nhất

4. Hạng mục Thoát nước mưa, thoát nước thải của chủ đầu tư VINGROUP

 • Biểu mẫu hồ sơ full của Dự án

 • Cách tổ chức dữ liệu cho checklist, Cao độ

 • Cách quản lý dự án trên 1 file duy nhất

5, Hạng mục hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị

 • Biểu mẫu hồ sơ full của Dự án

 • Cách tổ chức dữ liệu, dữ liệu nghiệm thu đầy đủ của cả Dự án

 • Cách quản lý dự án trên 1 file duy nhất

6. Gói thầu Cấp nước, cấp điện, thiết bị chiếu sáng

7. Sửa chữa hệ thống thoát nước Đường giao thông

8. Hồ sơ nghiệm thu full trạm bơm

9. Hồ sơ nghiệm thu Dân dụng - Trường tiểu học - TVGS CONINCO

Hồ sơ nghiệm thu trường tiểu học - tư vấn giám sát Coninco

- Biểu mẫu hồ sơ full của Dự án
- Cách tổ chức dữ liệu, dữ liệu nghiệm thu đầy đủ của cả Dự án
- Cách quản lý dự án trên 1 file duy nhất

0879.888.986