Hướng dẫn xử lý trường hợp không hiển thị Menu lisp cad HTTKD lên Menu Autocad

Hướng dẫn xử lý trường hợp không hiển thị Menu lisp cad HTTKD lên Menu Autocad

Khi bạn đã cài đặt, load Lisp HTTKD xong nhưng lại không hiện lên Menu của Autocad thì bạn có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Bạn gõ lệnh “HTTKDMN” à Enter

Cách 2: Load lại menu Lisp cad HTTKD:

Bạn thao tác: Nhập lệnh “Menuload” à ACAD à Browse

Chọn Folder “Setup_Lisp_HTTKD” à Chọn folder “Thuvien” à chọn file “HTTKDx.cuix à Click “Open” à Click “Load”

 

 

0879.888.986