Hướng dẫn cài đặt phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Phần mềm Lập và quản lý Hồ sơ chất lượng XDA đã được Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cấp Giấy chứng nhận bản quyền số 2812/2021/QTG ngày 28/04/2021
Bạn có thể tải về phần mềm bản quyền tại:
Link tải: Phần mềm lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA
(https://hocthatnhanh.vn/software/phan-mem-lap-va-quan-ly-ho-so-nghiem-thu-chat-luong-xda)
Mã kích hoạt sẽ được gửi về email của bạn đăng ký.

Yêu cầu trước khi cài đặt

Máy tính của bạn đã cài đặt Excel phiên bản từ 2010 trở lên.
Nếu máy tính của bạn là Window 7, cần tải về và cài đặt thêm .Net Framwork 4.5.2

Link tải Net Framwork 4.5.2

Bước 1: Thiết lập hệ thống trước khi sử dụng

Để máy tính của bạn hoạt động chính xác, bạn thực hiện một số thiết lập quan trọng bao gồm: Thiết lập định dạng dấu chấm, phẩy cho phần thập phân và định dạng thời gian cho hệ thống. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Vào Control Panel > Change date, time, or number formats

Cài đặt phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA 1

Bước 2: Thiết lập định dạng số trong thẻ Number:

  • Decimal symbol: Dấy phẩy
  • Digit grouping symbol: Dấu chấm
  • List separator: Dấu chấm phẩy

Cài đặt phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA 2

Bước 3: Thiết lập định dạng ngày tháng trong thẻ Date:

Cài đặt phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA 3

Bước 2: Thiết lập cần thiết cho Excel

Phần mềm Hồ sơ chất lượng XDA hoạt động trên Excel, để khai thác sức mạnh của Excel và VBA, bạn cần thêm một số thao tác thiết lập cho chạy Macro như sau:
Bước 1: Vào thẻ File trên Excel, chọn nút Options

Cài đặt phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA 4

Bước 2: Trong bảng Excel Options, chọn nút Trust Center Settings…

Cài đặt phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA 5

 Bước 3: Trong thẻ Add-ins: Bỏ tích chọn Require Application Add-ins to be signed…

Cài đặt phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA 6

Bước 4: Trong thẻ Macro Settings: Tích chọn Enable VBA macros như hình

Cài đặt phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA 6

Với Excel phiên bản mới, bạn có thể tích chọn thêm:
☑Trust access to the VBA project object model

Mọi thiết lập cần thiết cho máy tính và Excel của bạn đã sẵn sàng.
Bạn có thể bắt đầu trải nghiệm Hồ sơ chất lượng XDA.

Bước 3: Tiến hành cài đặt phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Bạn có thể thao thác như video dưới đây

0879.888.986