Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện chế tạo sẵn, thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì?

Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện chế tạo sẵn, thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì?

Đây là bộ hồ sơ đầu tiên mà người làm công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình cần hoàn thành. Tiền đề cho các bộ hồ sơ khác nên anh em cần quan tâm và đặc biệt chú ý tới các thông tin liên quan đến vật liệu, sản phẩm cũng như thiết bị sử dụng cho công trình.

Vậy bộ hồ sơ quản lý chất lượng của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện chế tạo sẵn và thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì?
Căn cứ theo Khoản 5 Điều 12 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 có quy định rất rõ, đây là điểm rất mới so với Nghị định 46/2015/NĐ-CP và Thông tư 26/2016/TT-BXD cũ. Bộ hồ sơ nghiệm thu bao gồm:
 • + 1 là Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Thường trong dự án chúng ta hay gọi đơn giản là CQ của nhà sản xuất.
 • + 2 là Chứng chỉ xuất xứ phải phù hợp với quy định của hợp đồng giữa nhà thầu cung ứng, bên mua hàng và phù hợp với danh mục vật tư, vật liệu đã được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt đối với trường hợp nhập khẩu theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa; Thường trong dự án hay gọi là CO.
 • Với vật liệu nhập ngoại thì cần thêm tờ khai hải quan
 • Với vật liệu trong nước thì thường CO, CQ sẽ chung trên một bản, bao gồm cả nguồn gốc xuất xứ và chứng chỉ chất lượng
 • 3 là Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị thuộc đối tượng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa;
 • Giấy chứng nhận hợp quy anh em sẽ gặp với vật liệu nhóm 2 theo QCVN 16:2019/BXD
 • 4 là Các thông tin, tài liệu có liên quan tới vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng; Thông tin này anh em cần trao đổi nhà cung cấp để tập hợp, bổ sung
 • 5 là Các kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu của thiết kế được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình;
 • Mặc dù đã có chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất nhưng đó là việc nhà cung cấp chứng minh chất lượng sản phẩm với bên mua sản phẩm (Nhà thầu thi công hoặc Chủ đầu tư). Để Nhà thầu thi công chứng minh chất lượng vật liệu sản phẩm với bên mua hàng (Chủ đầu tư) thì cần có kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm hiện trường là được. Vì vậy mặc dù đã có chứng chỉ chất lượng nhưng Nhà thầu vẫn cần lấy mẫu thí nghiệm để kiểm chứng
 • + 6 là Các biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định. Theo biểu mẫu của từng dự án
 • + 7 là Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng.

-------------------

Anh em cần hỗ trợ, trao đổi chuyên môn, liên hệ Zalo cá nhân, Link: https://hocthatnhanh.vn/giang-vien/chu-van-doan

--- Văn Đoàn TL ----

Dành cho Kỹ sư quản lý chất lượng, lập hồ sơ chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

 • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
 • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin
 • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp
 • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ sở hữu kèm theo khóa học:

 • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,
 • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột
 • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.

 

0879.888.986