Thái Huy Đại

Thái Huy Đại
• Kỹ sư Thái Huy Đại – Chuyên gia thiết kế lĩnh vực Cầu, Đường, Trưởng phòng thiết kế, chủ trì thiết kế của các dự án lớn nhỏ.
• Tác giả bộ Lisp Cad thực chiến với hơn 500 AutoLisp phục vụ từ Thiết kế, thi công, hoàn công chuyên nghiệp với AutoCAD.

Chưa có thông tin

0879.888.986