Nguyễn Tiến Hưng

Nguyễn Tiến Hưng
• Kỹ sư xây dựng - ĐHXD
• 07 năm kinh nghiệm QS thanh quyết toán các dự án vốn trong nước và nước ngoài
• Nghiên cứu phát triển Add-in Revit, BIM tools
• Chuyên gia triển khai BIM5D Cubicost cho các dự án lớn
• Sẵn sàng chia sẻ kiến thức giá trị và thực tế nhất

0879.888.986