KS. Uông Thắng

KS. Uông Thắng
Kỹ sư Uông Mạnh Thắng • Chuyên đào tạo: Dự toán công trình – Dự toán nội thất • Admin: Diễn đàn dự toán nội thất • Tác giả phần mềm Dự toán nội thất Pro • Admin Fanpage: Ai học dự toán – Uông Thắng • Admin Fanpage: Dự toán Nội thất • Admin kênh Youtube: Uông Thắng
  • Chuyên đào tạo: Dự toán công trình – Dự toán nội thất
  • Admin: Diễn đàn dự toán nội thất
  • Tác giả phần mềm Dự toán nội thất Pro
  • Admin Fanpage: Ai học dự toán – Uông Thắng
  • Admin Fanpage: Dự toán Nội thất
  • Admin kênh Youtube: Uông Thắng

Sách hay của giảng viên

KS. Uông Thắng
SÁCH DỰ TOÁN TẬP 2 Với tâm huyết nhiều năm làm việc và dạy dự toán, tác giả KS.Uông Thắng - đã công bố bộ sách học dự toán giúp bạn có thể tìm học dự toán một cách bài bản
570,000 570,000
KS. Uông Thắng
SÁCH DỰ TOÁN TẬP 3 Với tâm huyết nhiều năm làm việc và dạy dự toán, tác giả KS.Uông Thắng - đã công bố bộ sách học dự toán giúp bạn có thể tìm học dự toán một cách bài bản
500,000 390,000
KS. Uông Thắng
SÁCH DỰ TOÁN TẬP 1 Với tâm huyết nhiều năm làm việc và dạy dự toán, tác giả KS.Uông Thắng - đã công bố bộ sách học dự toán giúp bạn có thể tìm học dự toán một cách bài bản
250,000 200,000

0879.888.986