G-LEARNING

G-LEARNING
Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

https://gitiho.com/ - Nền tảng học tập trực tuyến dành cho cá nhân và tổ chức

Sứ mệnh: Giúp khách hàng học mọi kỹ năng online

Tầm nhìn: Nền tảng phát triển kỹ năng làm việc cho khách hàng cá nhân và tổ chức hàng đầu Khu vực Đông Nam Á.

0879.888.986