Dương Ngọc Duy

Dương Ngọc Duy
• Ks.Cầu đường
• 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng
• Chủ trì thiết kế, chủ nhiệm đồ án
• Chứng chỉ hành nghề xây dựng Hạng 1 - BXD
Sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn thực chiến trong công việc.


Chưa có thông tin

0879.888.986