Đỗ Thế Thắng

Đỗ Thế Thắng

Ks. Đỗ Thế Thắng

• Kinh nghiệm kiểm soát khối lượng, thanh quyết toán, kiểm soát hao hụt và phê duyệt đơn hàng,...
• 05 năm lập biện pháp và tính toán kết cấu các công trình ngầm
• Dự án điển hình: Gamuda HH2, 01 Láng hạ, MIK
• Tác giả phần mềm khối lượng BTL_QS
• Đam mê phát triển ứng dụng và nghiên cứu về BIM, Revit API, Tekla OAPI, Autocad.net
• Thân thiện, nhiệt huyết, sẵn sàng chia sẻ

Chưa có thông tin

0879.888.986