Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

ĐĂNG TẢI KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Bên mời thầu cần lưu ý nhập đầy đủ và chính xác thông tin trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vì các thông tin này sẽ được tự động liên kết với Thông báo mời thầu

NHẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của BMT:

1. Chọn KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU.

2. Chọn Nhập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Chọn Tạo KHLCNT mới.

Hệ thống cho phép BMT tạo KHLCNT theo luật đấu thầu: (dưới đây là hướng dẫn nhập thông tin với 2 loại kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

I. Nếu KHLCNT thuộc dự án đầu tư phát triển:

4. Chọn Dự án đầu tư phát triển.

5. Chọn Tiếp theo.

Nhập thông tin chung kế hoạch:

6. Chọn Thông báo thực

7. Bấm Tìm để tìm dự án đã đăng tải.

Thực hiện tìm kiếm như sau:

7.1. Nhập tiêu chí tìm kiếm

7.2. Chọn Tìm kiếm

7.3. Chọn Số hiệu dự án

8. Chọn Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu

9. Nhập các thông tin còn lại trên form

10. Chọn Lưu kế hoạch để lưu thông tin chung về kế hoạch.

II. Nếu KHLCNT thuộc hoạt động chi thường xuyên:

4. Chọn Hoạt động chi thường xuyên.

5. Chọn Tiếp theo.

Nhập thông tin chung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

6. Chọn Thông báo thực

7. Chọn Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu.

8. Nhập thông tin chung của KHLCNT.

9. Chọn Lưu kế hoạch

Sau khi BMT nhập xong thông tin chung của KHLCNT, tiếp tục thực hiện nhập thông tin lần lượt các gói thầu trong kế hoạch trước khi tiến hành lựa chọn nhà thầu.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành bước 9 hệ thống sẽ hiển thị message thông báo BMT cần nhập bao nhiêu gói thầu, BMT tắt và thực hiện nhập lần lượt thông tin từng gói thầu.

Nhập thông tin gói thầu:

1. Chọn Thêm gói thầu.

2. Chọn Không (đấu thầu trực tiếp) nếu gói thấu áp dụng tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng.

Chọn Có (Đấu thầu điện tử) nếu gói thầu áp dụng tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Lưu ý: Đối với các gói thầu đấu thầu điện tử hệ thống chỉ hỗ trợ đấu thầu qua mạng với các lĩnh vực và quy trình quy định tại Thông Tư 04/2018/ TT- BKHĐT.

3. Chọn Lĩnh vực đấu thầu.

4. Nhập thông tin trên form.

5. Chọn Lưu gói thầu để lưu thông tin từng gói thầu.

Lưu ý: Các gói thầu qua mạng chỉ áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu sau:

1. Đấu thầu rộng rãi khi gói thầu thuộc lĩnh vực (hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn, Tư vấn)

2. Chào hàng cạnh tranh khi gói thầu thuộc lĩnh vực (Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn).

3. Chào hàng cạnh tranh rút gọn khi gói thầu thuộc lĩnh vực (Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn).

Các gói thầu qua mạng chỉ áp dụng 3 loại hợp đồng:

1. Trọn gói khi gói thầu thuộc lĩnh vực (hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn).

2. Đơn giá cố định hoặc Đơn giá điều chỉnh khi gói thầu thuộc lĩnh vực Xây lắp có Phương thức là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ và lĩnh vực phi tư vấn có Phương thức là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Hệ thống áp dụng với trường Phương thức lựa chọn nhà thầu:

1. 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn)

2. 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (hàng hóa, xây lắp, tư vấn)


ĐĂNG TẢI KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải để công khai tại trang chủ của Hệ thống đấu thầu qua mạng theo quy định. Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải, BMT mới có thể tạo thông báo mời thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng cho các gói thầu trong KHLCNT đó.

Sau khi hoàn thành nhâp kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tại menu bên trái trên giao diện của BMT:

1. Chọn Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Chọn Tìm kiếm.

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin để tìm kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm.

3. Trong danh sách kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chọn KHLCNT cần đăng tải tại cột Số hiệu KHLCNT.

4. Chọn Đăng tải.

5. Chọn Đóng.


CHỈNH SỬA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Khi cần chỉnh sửa KHLCNT, BMT Đăng nhập vào hệ thống, sau đó:

Tìm kiếm Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Chọn Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Chọn Nhập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Chọn Tìm kiếm

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm gói thầu

Lưu ý: Muốn giới hạn kết quả tìm kiếm, BMT có thể nhập thêm thông tin trên thanh công cụ tìm kiếm

4. Trong danh sách kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chọn KHLCNT cần đăng tải tại cột Số hiệu KHLCNT.

Chỉnh sửa thông tin chung KHLCNT (nếu có):

5. Nhập thông tin chỉnh sửa.

6. Chọn Lưu kế hoạch.

7. Chọn Đóng để kết thúc chỉnh sửa thông tin chung của kế hoạch.

Chỉnh sửa thông tin gói thầu (nếu có):

8. Trong danh sách gói thầu, chọn gói thầu cần chỉnh sửa tại cột Tên gói thầu.

9. Nhập thông tin chỉnh sửa.

10. Chọn Lưu gói thầu.

11. Chọn Đóng để hoàn tất.

Hệ thống sẽ quản lý các lần thay đổi tại số KHLCNT có định dang 00 (đăng lần đầu), 01 (thay đổi lần 1), 02 (thay đổi lần 2), …

Lưu ý: Sau khi chỉnh sửa, BMT phải thực hiện đăng tải lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (xem tại Hướng dẫn Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu).


enlightened Có thể Bạn chưa biết 

Phần mềm Đấu thầu qua mạng XDA - Đấu nhanh, Thắng nhanh: Bấm để xem chi tiết

  • Giải quyết tất cả các vấn đề về cài đặt hạ tầng mạng, môi trường máy tính, tải file dung lượng lớn từ hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia chỉ với 1 vài thao tác cực đơn giản
  • Tự động xuất bảng khối lượng mời thầu tất cả các gói thầu xây lắp áp dụng đấu thầu qua mạng
  • Tự động nhập đơn giá dự thầu từ file excel lên webform Mẫu 18. Bảng tổng hợp giá dự thầu
0879.888.986