Đăng tải dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Đăng tải dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

ĐĂNG TẢI DỰ ÁN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

A. DỰ ÁN: Tạo Dự án là bước đầu tiên trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm quản lý dữ liệu tập trung và xuyên suốt. BMT cần nhập đầy đủ và chính xác thông tin dự án vì các thông tin này sẽ được tự động liên kết với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

NHẬP DỰ ÁN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của BMT:

1. Chọn Dự án Đầu tư Phát triển

2. Chọn Nhập dự án.

3. Chọn Tạo dự án

4. Chọn Thông báo thực

Lưu ý: Thông báo thực để đăng tải thông tin trên hệ thống. Thông báo thử nghiệm chỉ để người sử dụng thực hành thao tác trên hệ thống.

5. Nhập đầy đủ thông tin trên form.

6. Đối với dự án có hoạt động thực hiện trước, Chọn Tìm KHLCNT để thực hiện liên kết với KHLCN của các gói thầu thực hiện trước đó.

Lưu ý: Hoạt động thực hiện trước là các hoạt động/gói thầu thực hiện trước khi dự án được phê duyệt.

7. Chọn Lưu dự án

8. Chọn Đóng để hoàn tất nhập thông tin.

Lưu ý : Số hiệu dự án do hệ thống tự động sinh ra theo quy luật được định sẵn có định dạng [năm] [tháng] [số thứ tự] – [số lần thay đổi]. VD: 20180800001-00.


ĐĂNG TẢI DỰ ÁN LÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Sau khi hoàn tất nhập thông tin dự án, cần Đăng tải Dự án để công khai thông tin và có thể thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình lập kế hoạch và lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án đó.

Tại menu bên trái trên giao diện của BMT:

1. Chọn Đăng tải dự án.

2. Chọn Tìm

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm gói thầu

3. Trong bảng danh sách dự án, chọn dự án cần đăng tải ở cột Số hiệu dự án

4. Chọn Đăng tải để đăng tải thông tin dự án trên Trang chủ của Hệ thống Đấu thầu qua mạng.

5. Chọn Đóng để hoàn tất.


CHỈNH SỬA THÔNG TIN DỰ ÁN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU

Khi cần chỉnh sửa thông tin dự án đã nhập, BMT Đăng nhập vào hệ thống, sau đó:

Tìm kiếm dự án:

1. Vào menu Dự án đầu tư phát triển chọn Nhập dự án.

2. Chọn Tìm

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm dự án

3. Trong bảng danh sách dự án, chọn dự án cần chỉnh sửa ở cột Số hiệu dự án.

Chỉnh sửa thông tin:

4. Chọn Sửa để chỉnh sửa thông tin của dự án.

5. Điền thông tin

6. Chọn Lưu.

7. Chọn Đóng để hoàn tất chỉnh sửa thông tin của dự án

Hệ thống sẽ quản lý các lần thay đổi tại số hiệu dự án có định dang 00 (đăng lần đầu), 01 (thay đổi lần 1), 02 (thay đổi lần 2), …

Lưu ý: Sau khi chỉnh sửa, Người dùng cần phải thực hiện đăng tải lại dự án (xem Hướng dẫn Đăng tải dự án).


enlightened Có thể Bạn chưa biết 

Phần mềm Đấu thầu qua mạng XDA - Đấu nhanh, Thắng nhanh: Bấm để xem chi tiết

  • Giải quyết tất cả các vấn đề về cài đặt hạ tầng mạng, môi trường máy tính, tải file dung lượng lớn từ hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia chỉ với 1 vài thao tác cực đơn giản
  • Tự động xuất bảng khối lượng mời thầu tất cả các gói thầu xây lắp áp dụng đấu thầu qua mạng
  • Tự động nhập đơn giá dự thầu từ file excel lên webform Mẫu 18. Bảng tổng hợp giá dự thầu
0879.888.986