Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc [Mới nhất]

công bố giá vật liệu vĩnh phúc

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc

Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm VAT.

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc các thời điểm

Năm 2022

Công bố 874/SXD-KTVLXD ngày 16/03/2022 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý I/2022           

Công bố 2536/SXD-KTVLXD ngày 04/07/2021 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý II/2022  

Năm 2021

Công bố 1236/SXD-KTVLXD ngày 09/04/2021 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý I/2021           

Công bố 2476/SXD-KTVLXD ngày 08/07/2021 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý II/2021  

Công bố 3784/SXD-KTVLXD ngày 05/10/2021 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý III/2021

Công bố 103/SXD-KTVLXD ngày 10/01/2022 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý IV/2021

Năm 2020
Công bố 1027/SXD-KTVLXD ngày 07/04/2020 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL Quý I/2020           

Công bố 2829/SXD-KTVLXD ngày 07/08/2020 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý II/2020           

Công bố 3759/SXD-KTVLXD ngày 13/10/2020 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý III/2020           

Công bố 151/SXD-KTVLXD ngày 14/01/2021 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý IV/2020           

          

0879.888.986