Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc [Mới nhất]

Screenshot 2021-11-10 164441

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang

Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm VAT.

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang các thời điểm

Năm 2021

Công bố 1236/SXD-KTVLXD ngày 09/04/2021 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý I/2021           

Công bố 2476/SXD-KTVLXD ngày 08/07/2021 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý II/2021  

Công bố 1747/SXD-KTVLXD ngày 20/05/2021 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL thép và cột đèn tháng 5/2021

Năm 2020
Công bố 1027/SXD-KTVLXD ngày 07/04/2020 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL Quý I/2020           

Công bố 2829/SXD-KTVLXD ngày 07/08/2020 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý II/2020           

Công bố 3759/SXD-KTVLXD ngày 13/10/2020 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý III/2020           

Công bố 151/SXD-KTVLXD ngày 14/01/2021 của SXD Vĩnh Phúc về việc CBGVL quý IV/2020           

          

0879.888.986