Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Tuyen-Quang1

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang

Giá vật liệu xây dựng được công bố bao gồm: Giá gốc, chi phí bốc lên một đầu trên phương tiện bên mua tại nơi sản xuất hoặc nơi giao hàng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình.Giá công bố chưa bao gồm VAT.

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang các thời điểm

Quý III năm 2021

Công bố 1244/CBGVL-SXD ngày 01/07/2021 của  SXD Tuyên Quang  CBGVL quý III/2021           

Công bố 1840/CBGVL-SXD ngày 07/09/2021 của  SXD Tuyên Quang  về việc ĐC BS GVL quý III/2021        

Quý II năm 2021

Công bố 784/CBGVL-SXD ngày 15/05/2021 của  SXD Tuyên Quang  về việc CBGVL quý II/2021           

Công bố 795/CBGVL-SXD ngày 17/05/2021 của  SXD Tuyên Quang  về việc BS GVL quý II/2021           

Công bố 922/CBGVL-SXD ngày 31/05/2021 của  SXD Tuyên Quang  về việc BS GVL quý II/2021             

Quý I năm 2021

Công bố số 307/CBLS-XD-TC ngày 08/03/2021 của LSXD - TC Tuyên Quang về việc CBGVL tháng 1 và 2/2021        

Quý IV năm 2020

Công bố số 1993/CBLS-XD-TC ngày 30/11/2020 của LSXD - TC Tuyên Quang  về việc CBGVL tháng 10/2020        

Công bố số 2186/CBLS-XD-TC ngày 25/12/2020 của LSXD - TC Tuyên Quang  về việc CBGVL tháng 11/2020        

Công bố số 114/CBLS-XD-TC ngày 25/01/2021 của LSXD - TC Tuyên Quang  về việc CBGVL tháng 12/2020      

Quý III năm 2020

Công bố 1592/CBLS-XD-TC ngày 07/10/2020 của LSXD - TC Tuyên Quang  về việc CBGVL tháng 7/2020 

Công bố 1763/CBLS-XD-TC ngày 03/11/2020 của LSXD - TC Tuyên Quang  về việc CBGVL tháng 8/2020           

Công bố 1828/CBLS-XD-TC ngày 11/11/2020 của LSXD - TC Tuyên Quang  về việc CBGVL tháng 9/2020           

Quý II năm 2020

Công bố 1054/CBLS-XD-TC ngày 17/07/2020 của LSXD - TC Tuyên Quang về việc CBGVL tháng 4/2020           

Công bố 1399/CBLS-XD-TC ngày 14/09/2020 của LSXD - TC Tuyên Quang về việc CBGVL tháng 5/2020           

Công bố 1461/CBLS-XD-TC ngày 23/09/2020 của LSXD - TC Tuyên Quangn về việc CBGVL tháng 6/2020

Quý I năm 2020

Công bố 495/CBLS-XD-TC ngày 15/04/2020 của LSXD - TC  Tuyên Quang về việc CBGVL tháng 1/2020           

Công bố 459/CBLS-XD-TC ngày 24/04/2020 của LSXD - TC  Tuyên Quang về việc CBGVL tháng 2/2020           

Công bố 789/CBLS-XD-TC ngày 05/06/2020 của LSXD - TC  Tuyên Quang về việc CBGVL tháng 3/2020                       

0879.888.986