Công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Tien-Giang.1
 

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa bao gồm VAT).

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang các thời điểm

Quý I năm 2021

Công bố số 32_CBGVL_SXD ngày 08.02.2021 CBGVL tháng 1 năm 2021 Tiền Giang

Công bố số 60_CBGVL_SXD ngày 30.03.2021 CBGVL tháng 2 năm 2021 Tiền Giang

Công bố số 87_CBGVL_SXD ngày 22.04.2021 CBGVL tháng 3 năm 2021 Tiền Giang

Quý II năm 2021

Công bố số 106_CBGVL_SXD ngày 11.05.2021 CBGVL tháng 4 năm 2021 Tiền Giang

Công bố số 132_CBGVL_SXD ngày 02.06.2021 CBGVL tháng 5 năm 2021 Tiền Giang

Công bố số 158_CBGVL_SXD ngày 05.07.2021 CBGVL tháng 6 năm 2021 Tiền Giang

Quý III năm 2021

Công bố số 176_CBGVL_SXD ngày 05.08.2021 CBGVL tháng 7 năm 2021 Tiền Giang

Công bố số 194_CBGVL_SXD ngày 01.09.2021 CBGVL tháng 8 năm 2021 Tiền Giang

Quý I năm 2020

Công bố số 373_CBGVL_SXD ngày 14.02.2020 CBGVL tháng 1 năm 2020 Tiền Giang

Công bố số 941_CBGVL_SXD ngày 10.04.2020 CBGVL tháng 3 năm 2020 Tiền Giang

Quý II năm 2020

Công bố số 1568_CBGVL_SXD ngày 05.06.2020 CBGVL tháng 4 năm 2020 Tiền Giang

Công bố số 1771_CBGVL_SXD ngày 24.06.2020 CBGVL tháng 5 năm 2020 Tiền Giang

Công bố số 1861_CBGVL_SXD ngày 02.07.2020 CBGVL tháng 6 năm 2020 Tiền Giang

Quý III năm 2020

Công bố số 2295_CBGVL_SXD ngày 22.09.2020 CBGVL tháng 8 năm 2020 Tiền Giang

Công bố số 2469_CBGVL_SXD ngày 08.10.2020 CBGVL tháng 9 năm 2020 Tiền Giang

Quý IV năm 2020

Công bố số 2790_CBGVL_SXD ngày 13.11.2020 CBGVL tháng 10 năm 2020 Tiền Giang

0879.888.986