Công bố giá vật liệu xây dựng Sóc Trăng [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Sóc Trăng [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Soc-Trang.1

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Sóc Trăng

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa bao gồm VAT).

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Sóc Trăng các thời điểm

Quý I năm 2021

Công bố số 01_CBGVL_SXD ngày 05.02.2021 CBGVL tháng 1 năm 2021 Sóc Trăng

Công bố số 02_CBGVL_SXD ngày 09.03.2021 CBGVL tháng 2 năm 2021 Sóc Trăng

Công bố số 03_CBGVL_SXD ngày 06.04.2021 CBGVL tháng 3 năm 2021 Sóc Trăng

Quý II năm 2021

Công bố số 04_CBGVL_SXD ngày 10.05.2021 CBGVL tháng 4 năm 2021 Sóc Trăng

Công bố số 05_CBGVL_SXD ngày 04.06.2021 CBGVL tháng 5 năm 2021 Sóc Trăng

Công bố số 06_CBGVL_SXD ngày 08.07.2021 CBGVL tháng 6 năm 2021 Sóc Trăng

Quý III năm 2021

Công bố số 07_CBGVL_SXD ngày 05.08.2021 CBGVL tháng 7 năm 2021 Sóc Trăng

Công bố số 08_CBGVL_SXD ngày 08.09.2021 CBGVL tháng 8 năm 2021 Sóc Trăng

Quý I năm 2020

Công bố số 01_CBGVL_SXD ngày 07.02.2020 CBGVL tháng 1 năm 2020 Sóc Trăng

Công bố số 02_CBGVL_SXD ngày 06.03.2020 CBGVL tháng 2 năm 2020 Sóc Trăng

Công bố số 03_CBGVL_SXD ngày 09.04.2020 CBGVL tháng 3 năm 2020 Sóc Trăng

Quý II năm 2020

Công bố số 04_CBGVL_SXD ngày 08.05.2020 CBGVL tháng 4 năm 2020 Sóc Trăng

Công bố số 05_CBGVL_SXD ngày 10.06.2020 CBGVL tháng 5 năm 2020 Sóc Trăng

Công bố số 06_CBGVL_SXD ngày 10.07.2020 CBGVL tháng 6 năm 2020 Sóc Trăng

Quý III năm 2020

Công bố số 07_CBGVL_SXD ngày 12.08.2020 CBGVL tháng 7 năm 2020 Sóc Trăng

Công bố số 08_CBGVL_SXD ngày 10.09.2020 CBGVL tháng 8 năm 2020 Sóc Trăng

Công bố số 09_CBGVL_SXD ngày 09.10.2020 CBGVL tháng 9 năm 2020 Sóc Trăng

Quý IV năm 2020

Công bố số 10_CBGVL_SXD ngày 11.11.2020 CBGVL tháng 10 năm 2020 Sóc Trăng

Công bố số 11_CBGVL_SXD ngày 11.12.2020 CBGVL tháng 11 năm 2020 Sóc Trăng

Công bố số 12_CBGVL_SXD ngày 11.01.2021 CBGVL tháng 12 năm 2020 Sóc Trăng

0879.888.986