Công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Thuận [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Thuận [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Ninh-Thuan.1

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Thuận

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa bao gồm VAT).

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Thuận các thời điểm

Năm 2021

Công bố số 99_CBGVL_SXD ngày 11.01.2021 CBGVL quý I năm 2021 Ninh Thuận

Công bố số 1111_CBGVL_SXD ngày 08.04.2020 CBGVL quý II năm 2021 Ninh Thuận

Công bố số 1608_CBGVL_SXD ngày 18.05.2021 CBGVL tháng 5 năm 2021 Ninh Thuận

Năm 2020

Công bố số 174_CBGVL_SXD ngày 16.01.2020 CBGVL quý I năm 2020 Ninh Thuận.1

Công bố số 174_CBGVL_SXD ngày 16.01.2020 CBGVL quý I năm 2020 Ninh Thuận.2

Công bố số 1022_CBGVL_SXD ngày 14.04.2020 CBGVL quý II năm 2020 Ninh Thuận

Công bố số 2144_CBGVL_SXD ngày 10.07.2020 CBGVL quý III năm 2020 Ninh Thuận

Công bố số 3364_CBGVL_SXD ngày 13.10.2020 CBGVL quý IV năm 2020 Ninh Thuận

0879.888.986