[Review] Cần lưu ý những gì? trong quy định mới về quản lý chất lượng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

[Review] Cần lưu ý những gì? trong quy định mới về quản lý chất lượng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Mỗi lần có văn bản mới ra là cái bệnh chẻ chữ lại tái phát 😅

Hôm qua lướt nhanh một lượt cái văn bản mới mà Nhà thầu và TVGS đều quan tâm

Văn bản được 'xuất bản trên mạng' hôm qua, nhưng hiệu lực từ ngày ký, tức ngày 26/01/2021

Tên chính thức là Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Cũng thấy có mấy cái khác khác so với quy định cũ, chia sẻ với anh em ở đây:

1. Làm mới cái khái niệm “Quản lý thi công xây dựng công trình” bao gồm quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, AN TOÀN, CHI PHÍ...

2. Nâng tầm quan trọng của An toàn trong thi công xây dựng công trình. Tất nhiên rồi, đang giao thông mà cái bu lông nó rơi xuống thì cũng bỏ cụ.

3. Quy định chi tiết hơn về Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc, trắc đạc

4. Quy định luôn các trường hợp thực hiện thí nghiệm đối chứng trong quá trình thi công

5. Quy định rõ hơn về kiểm định xây dựng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình

6. Phân định trách nhiệm giữa các chủ thể trong QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

7. Đưa Nhật ký thi công và Bản vẽ hoàn công luôn vào Phụ lục của Nghị định này

8. Mẫu dấu hoàn công có khác một chút xíu

Năm nay sẽ là một năm của AN TOÀN

Lướt nhanh thế thôi,

Anh em có chia sẻ thêm gì cùng bổ sung giúp với nhé 😊


Tham gia nhóm Kinh nghiệm lập và quản lý hồ sơ chất lượng ở đây: https://www.facebook.com/groups/kinhnghiemlaphscl

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)
0879.888.986