[5 bước] Cách khắc phục lỗi mất thư viện content Revit nhanh nhất

[5 bước] Cách khắc phục lỗi mất thư viện content Revit nhanh nhất

Khắc phục lỗi mất thư viện Revit
 

Thư viện Content Revit là gì?

  • Thư viện Content Revit là tập hợp các files (template, family trong Revit,..) do Autodesk cung cấp sẵn để bạn có thể sử dụng trong các dự án Revit
  • Bạn có thể tham khảo các thư viện này theo tiêu chuẩn phù hợp vùng triển khai dự án (theo quốc gia, theo Metric/Imperial)

Content Revit HocThatNhanh.vn
 

Thư viện Revit được lưu ở đâu?

Mặc định, bạn có thể kiểm tra vị trí lưu thư viện Revit bằng cách:

  • Sau màn hình khởi động Revit, bạn Click vào New
  • Chọn nút Browser, thư mục chứa Content Revit sẽ xuất hiện

Thư mục Content Revit

Cách khắc phục lỗi mất thư viện Content Revit (mất family, template trong Revit)

Khi bạn cài đặt phần mềm Revit, nếu kết nối mạng Internet của bạn có sự cố thì quá trình tải sẽ không tự động download được thư viện Content Revit về máy

Cách khắc phục như sau:

Bước 1: Tải về Content Revit tùy theo phiên bản Revit của bạn (ví dụ tải về file thư viện cho Revit2022)

Danh sách thư viện Revit chính thức do Autodesk cung cấp tại đây:

Khắc phục lỗi mất thư viện Revit - Bước 1
 

Bước 2: Chạy file tải về - Chỉ định vị trí dường dẫn file là “C:\Program Data\Autodesk\”) và chọn Extract

Khắc phục lỗi mất thư viện Revit - Bước 2
Hoàn tất quá trình bạn sẽ thấy thư mục RVT 2022 xuất hiện như trên.

Bước 3: Click vào File > Options

Khắc phục lỗi mất thư viện Revit - Bước 3
 

Bước 4: Trong Project Templates, bạn chọn nút Add để thêm file template cho phép tạo Project dự án mới dựa trên nó

Khắc phục lỗi mất thư viện Revit - Bước 4

Bước 5 - Trường hợp bạn muốn đổi đường dẫn mặc định tới thư mục chứa Family trong Revit,

  • Chọn [Browse...] như hình ở Bước 4
  • Chọn thư mục Family theo hệ mét (thường sử dụng ở VN) và hệ Inch nếu dự án yêu cầu

Khắc phục lỗi mất thư viện Revit - Bước 5
 

Tổng kết

Trên đây là 5 bước bạn có thể áp dụng để khắc phục lỗi mất thư viện template, family Revit sau khi cài đặt, bạn lưu ý rằng:

  • Đối với phiên bản Revit khác, bạn thực hiện hoàn toàn tương tự
  • Bạn cũng có thể nhờ em hàng xóm copy thư mục RVT trong máy của ẻm cho nó lành rồi thả vào thư mục của bạn theo cách tìm như trên

Chúc các bạn học tốt và áp dụng được ngay vào công việc sau khi hoàn thành khóa học trên HocThatNhanh.vn

 

0879.888.986