Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Bước 1: Tạo dự án mới, sau đó thêm bản vẽ bạn cần bóc tách khối lượng. Thực hiện click chuột phải ở Khu vực Bản vẽ

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Bước 2: Tạo nhóm mới ở khu vực Bóc tách, thường tên nhóm này là tên công việc. Thực hiện click chuột phải ở khu vực Bóc tách

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Bước 3: Khai báo thông tin

  • Tên nhóm: Tên công việc được đo bóc
  • Id: Tự sinh, bạn không cần đặt tên
  • Thư mục: Thường là đặt tên theo hạng mục/ nhóm công tác
  • Kiểu đo: Đối với công tác bê tông thì kiểu đo ta sẽ để là diện tích

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Mặt bằng kết cấu được sử dụng để thực hành:

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Chiều dày sàn tương ứng:

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Bước 4: Thực hiện bóc tách khối lượng, sử dụng kiểu đường hoặc điểm để đo bóc, nếu cộng thì để tính cộng, nếu trừ thì để tính trừ

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Bóc tách khối lượng công tác ván khuôn: thực hiện bóc tách các ô sàn, kết quả bóc ô sàn theo thứ tự phép đo 0001-0007

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Bóc tách khối lượng công tác bê tông sàn

Bạn sử dụng kết quả đo bóc ván khuôn sàn để thực hiện tiếp tính khối lượng bê tông sàn

Cách thực hiện: Vùng chi tiết => Copy toàn bộ phép đo => Copy sang nhóm khác => Kết cấu/Bê tông sàn

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Kết quả nhận được tại nhóm bê tông sàn:

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Tại vị trí từng phép đo, để tính được khối lượng bê tông sàn ta cần thêm chiều cao tại mỗi phép đo.

Ví dụ: Tại phép đo 0006 có chiều dày sàn là 0.12m, bạn thực hiện thêm hệ số chiều cao khi kích chuột phải vào phép đo. Các phép đo còn lại để 0.1m

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Hoàn thành việc thêm chiều cao, bạn Kích chuột phải vào Nhóm bê tông sàn => Thuộc Tính

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Tại bảng thuộc tính, Hiển thị kết quả chọn: Tính thể tích

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal

Kết quả nhận được như sau:

Bóc tách khối lượng ván khuôn sàn, bê tông sàn bằng Qs Crystal


Phần mềm QS Crystal - Giải pháp chuyển đổi số cho ngành xây dựng

  • Bóc tách khối lượng trực tiếp trên bản vẽ 2D (CAD, PDF, BMP, PNG...)
  • Tăng tốc độ bóc tách khối lượng nhanh hơn gấp 5 lần so với phương pháp truyền thống
  • Tiết kiệm đến 50% nhân lực cho Doanh nghiệp về công việc lập dự toán, đấu thầu, quản lý chi phí
  • Lưu các trao đổi, bàn bạc của các bên trên cùng một hệ thống, hỗ trợ quá trình kiểm tra và theo dõi
  • 100% bản quyền cho doanh nghiệp mà không cần cài đặt thêm các phần mềm khác

Link phần mềm: QS Crystal

Hotline tư vấn và phân phối toàn miền Bắc: 0879 888 986 - HocThatNhanh.vn

 

0879.888.986