Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Bước 1: Tạo dự án mới, sau đó thêm bản vẽ bạn cần bóc tách khối lượng. Thực hiện click chuột phải ở Khu vực Bản vẽ

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Bước 2: Tạo nhóm mới ở khu vực Bóc tách, thường tên nhóm này là tên công việc. Thực hiện click chuột phải ở khu vực Bóc tách

  • Tên nhóm: Tên công việc được đo bóc
  • Id: Tự sinh, bạn không cần đặt tên
  • Thư mục: Thường là đặt tên theo hạng mục/ nhóm công tác
  • Kiểu đo: Đối với công tác ván khuôn thì kiểu đo ta sẽ để là diện tích

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Mặt bằng kết cấu được sử dụng để thực hành:

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Trên mặt bằng kết cấu tầng 2 có rất nhiều loại dầm, ta sử dụng dầm D1 để thực hành đo bóc khối lượng cho ván khuôn thành dầm và ván khuôn đáy dầm

Bước 3: Thực hiện bóc tách khối lượng, sử dụng kiểu đường hoặc điểm để đo bóc, nếu cộng thì để tính cộng, nếu trừ thì để tính trừ

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Bóc tách khối lượng ván khuôn thành dầm D1

Thành dầm trên phần mềm ta sẽ đo bóc theo kết quả hiển thị là chiều dài (chiều cao thêm sau), theo bản vẽ thiết kế thành dầm chia thành 2 loại mặt trong giao sàn (phải trừ chiều dày sàn) và mặt ngoài không giao sàn.

Đo chiều dài thành dầm nên đo kiểu điểm, ta sẽ đo các vị trí khác nhau 1 lần, giống nhau ta dùng tính năng nhân hệ số.

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Thực hiện thêm hệ số và chiều cao bằng cách kích chuột phải vào phép đo chi tiết:

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Kết quả nhận được sau khi thêm hệ số nhân và chiều cao:

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Hiển thị kết quả ván khuôn thành dầm bằng cách: Trở về khu vực Bóc tách => Kích chuột phải vào Ván khuôn thành dầm => Thuộc tính

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Kết quả nhận được:

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Bóc tách khối lượng ván khuôn đáy dầm D1

Ván khuôn đáy dầm ta sử dụng Kiểu đường để đo diện tích, các vị trí giống nhau ta đo 1 lần, sau đó dùng hệ số nhân các vị trí giống nhau. Kết quả đo được như sau:

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Tích chọn các phép đo, kích chuột phải => Thay đổi hệ số nhân, nhập hệ số là 2 do dầm D1 có 2 dầm kích thước giống nhau.

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal

Kết quả nhận được khối lượng ván khuôn đáy dầm:

Bóc tách khối lượng ván khuôn dầm bằng phần mềm Qs Crystal


Phần mềm QS Crystal - Giải pháp chuyển đổi số cho ngành xây dựng

  • Bóc tách khối lượng trực tiếp trên bản vẽ 2D (CAD, PDF, BMP, PNG...)
  • Tăng tốc độ bóc tách khối lượng nhanh hơn gấp 5 lần so với phương pháp truyền thống
  • Tiết kiệm đến 50% nhân lực cho Doanh nghiệp về công việc lập dự toán, đấu thầu, quản lý chi phí
  • Lưu các trao đổi, bàn bạc của các bên trên cùng một hệ thống, hỗ trợ quá trình kiểm tra và theo dõi
  • 100% bản quyền cho doanh nghiệp mà không cần cài đặt thêm các phần mềm khác

Link phần mềm: QS Crystal

Hotline tư vấn và phân phối toàn miền Bắc: 0879 888 986 - HocThatNhanh.vn

 

0879.888.986