Bóc tách khối lượng nội thất bằng phần mềm QS Crystal

Bóc tách khối lượng nội thất bằng phần mềm QS Crystal

Bước 1: Tạo dự án mới, sau đó thêm bản vẽ bạn cần bóc tách khối lượng. Thực hiện click chuột phải ở Khu vực Bản vẽ

Bóc tách khối lượng nội thất bằng phần mềm QS Crystal

Bước 2: Tạo nhóm mới ở khu vực Bóc tách, thường tên nhóm này là tên công việc. Thực hiện click chuột phải ở khu vực Bóc tách

Bóc tách khối lượng nội thất bằng phần mềm QS Crystal

Bước 3: Khai báo thông tin tất cả danh mục công tác

  • Tên nhóm: Tên công việc được đo bóc
  • Id: Tự sinh, bạn không cần đặt tên
  • Thư mục: Thường là đặt tên theo hạng mục/ nhóm công tác
  • Kiểu đo: Đối với nội thất thì kiểu đo ta sẽ để là Đếm số lượng.

Kết quả danh mục nhóm công tác cần bóc tách cho hạng mục nội thất tầng 1 như sau:

Bóc tách khối lượng nội thất bằng phần mềm QS Crystal

Mặt bằng nội thất được sử dụng để thực hành:

Bóc tách khối lượng nội thất bằng phần mềm QS Crystal

Ghi chú về nội thất trong bản vẽ:

Bóc tách khối lượng nội thất bằng phần mềm QS Crystal

Bước 4: Thực hiện bóc tách khối lượng, sử dụng kết hợp Kiểu đường hoặc Đếm Block để đo bóc, nếu cộng thì để tính cộng, nếu trừ thì để tính trừ

Bóc tách khối lượng nội thất bằng phần mềm QS Crystal

Bóc tách khối lượng ghế đơn xoay GX

Sử dụng đo kiểu đường để tích đánh dấu vị trí ghế đơn xoay GX.

Bóc tách khối lượng nội thất bằng phần mềm QS Crystal

Hiện thêm kết quả phép đo, bạn vào Tên phép đo => Hiển thị tên phép đo, hiển thị kết quả. Việc hiển thị này giúp bạn kiểm soát được vị trí, nội dung đã bóc tách tránh tình trạng trùng lặp, thiếu.

Bóc tách khối lượng nội thất bằng phần mềm QS Crystal

Bước 5: Thao tác tương tự cho các phép đo còn lại, kết quả nhận được như sau:

Bóc tách khối lượng nội thất bằng phần mềm QS Crystal


Phần mềm QS Crystal - Giải pháp chuyển đổi số cho ngành xây dựng

  • Bóc tách khối lượng trực tiếp trên bản vẽ 2D (CAD, PDF, BMP, PNG...)
  • Tăng tốc độ bóc tách khối lượng nhanh hơn gấp 5 lần so với phương pháp truyền thống
  • Tiết kiệm đến 50% nhân lực cho Doanh nghiệp về công việc lập dự toán, đấu thầu, quản lý chi phí
  • Lưu các trao đổi, bàn bạc của các bên trên cùng một hệ thống, hỗ trợ quá trình kiểm tra và theo dõi
  • 100% bản quyền cho doanh nghiệp mà không cần cài đặt thêm các phần mềm khác

Link phần mềm: QS Crystal

Hotline tư vấn và phân phối toàn miền Bắc: 0879 888 986 - HocThatNhanh.vn

 

0879.888.986