Bóc tách khối lượng các công tác hoàn thiện bằng Qs Crystal

Bóc tách khối lượng các công tác hoàn thiện bằng Qs Crystal

Bước 1: Tạo dự án mới, sau đó thêm bản vẽ bạn cần bóc tách khối lượng. Thực hiện click chuột phải ở Khu vực Bản vẽ

Bóc tách khối lượng các công tác hoàn thiện bằng Qs Crystal.HocThatNhanh.vn

Bước 2: Tạo nhóm mới ở khu vực Bóc tách, thường tên nhóm này là tên công việc. Thực hiện click chuột phải ở khu vực Bóc tách

Bóc tách khối lượng các công tác hoàn thiện bằng Qs Crystal.HocThatNhanh.vn

Bước 3: Khai báo thông tin

  • Tên nhóm: Tên công việc được đo bóc
  • Id: Tự sinh, bạn không cần đặt tên
  • Thư mục: Thường là đặt tên theo hạng mục/ nhóm công tác
  • Kiểu đo: Đối với công tác hoàn thiện thì kiểu đo ta sẽ để là diện tích

Bóc tách khối lượng các công tác hoàn thiện bằng Qs Crystal.HocThatNhanh.vn

Mặt bằng kiến trúc được sử dụng để thực hành:

Bóc tách khối lượng các công tác hoàn thiện bằng Qs Crystal.HocThatNhanh.vn

Bước 4: Thực hiện bóc tách khối lượng, sử dụng kiểu đường hoặc điểm để đo bóc, nếu cộng thì để tính cộng, nếu trừ thì để tính trừ

Bóc tách khối lượng các công tác hoàn thiện bằng Qs Crystal.HocThatNhanh.vn

Bóc tách khối lượng lát gạch wc

Bóc tách khối lượng các công tác hoàn thiện bằng Qs Crystal.HocThatNhanh.vn

Bóc tách khối lượng lát gạch phòng ngủ

Bóc tách khối lượng các công tác hoàn thiện bằng Qs Crystal.HocThatNhanh.vn


Phần mềm QS Crystal - Giải pháp chuyển đổi số cho ngành xây dựng

  • Bóc tách khối lượng trực tiếp trên bản vẽ 2D (CAD, PDF, BMP, PNG...)
  • Tăng tốc độ bóc tách khối lượng nhanh hơn gấp 5 lần so với phương pháp truyền thống
  • Tiết kiệm đến 50% nhân lực cho Doanh nghiệp về công việc lập dự toán, đấu thầu, quản lý chi phí
  • Lưu các trao đổi, bàn bạc của các bên trên cùng một hệ thống, hỗ trợ quá trình kiểm tra và theo dõi
  • 100% bản quyền cho doanh nghiệp mà không cần cài đặt thêm các phần mềm khác

Link phần mềm: QS Crystal

Hotline tư vấn và phân phối toàn miền Bắc: 0879 888 986 - HocThatNhanh.vn

 

0879.888.986