Bóc tách khối lượng bê tông dầm bằng phần mềm QS Crystal

Bóc tách khối lượng bê tông dầm bằng phần mềm QS Crystal

Bước 1: Tạo dự án mới, sau đó thêm bản vẽ bạn cần bóc tách khối lượng. Thực hiện click chuột phải ở Khu vực Bản vẽ

Bóc tách khối lượng bê tông dầm bằng phần mềm QS Crystal.HocThatNhanh.vn

Bước 2: Tạo nhóm mới ở khu vực Bóc tách, thường tên nhóm này là tên công việc. Thực hiện click chuột phải ở khu vực Bóc tách

Bóc tách khối lượng bê tông dầm bằng phần mềm QS Crystal.HocThatNhanh.vn

Bước 3: Khai báo thông tin

 • Tên nhóm: Tên công việc được đo bóc
 • Id: Tự sinh, bạn không cần đặt tên
 • Thư mục: Thường là đặt tên theo hạng mục/ nhóm công tác
 • Kiểu đo: Đối với công tác bê tông thì kiểu đo ta sẽ để là diện tích

Bóc tách khối lượng bê tông dầm bằng phần mềm QS Crystal.HocThatNhanh.vn

Mặt bằng kiến trúc được sử dụng để thực hành:

Bóc tách khối lượng bê tông dầm bằng phần mềm QS Crystal.HocThatNhanh.vn

Bước 4: Thực hiện bóc tách khối lượng, sử dụng kiểu đường hoặc điểm để đo bóc, nếu cộng thì để tính cộng, nếu trừ thì để tính trừ

Trên mặt bằng kết cấu sàn tầng 3, có rất nhiều loại dầm ta thực hành xác định dầm D1, các loại dầm khác thực hiện hoàn toàn tương tự. 1 số thông tin về dầm D1 như sau:

 • Số lượng 2 cái, nằm trên trục A/(14), B/(1-4)
 • Có 2 loại kích thước: B220xH400 tại trục A/(1-2), B/(1-2); B220xH500 tại trục A/(2-4), B/(2-4)

Bóc tách khối lượng bê tông dầm D1

Các vị trí dầm giống nhau ta thực hiện đo 1 lần, sau đó dùng tính năng hệ số nhân để tăng số lượng.

Bóc tách khối lượng bê tông dầm bằng phần mềm QS Crystal.HocThatNhanh.vn

Bước 5: Thêm hệ số nhân, thay đổi chiều cao ở các phép đo

 • Thêm hệ số nhân: số lượng dầm ở 2 trục giống nhau nên x2 để tỉnh tổng số lượng trục A, B

Bóc tách khối lượng bê tông dầm bằng phần mềm QS Crystal.HocThatNhanh.vn

 • Thay đổi chiều cao:

+ Phép đo 0001 trục A/(1-2) để chiều cao 0.4m

+ Phép đo 0002 trục A/(2-3), phép đo 0003 trục A/(3-4) để chiều cao 0.5m

Bóc tách khối lượng bê tông dầm bằng phần mềm QS Crystal.HocThatNhanh.vn

Bước 6: Hiển thị kết quả

Phép đo phần mềm đang thực hiện kết quả là m2, tuy nhiên bê tông kết quả là m3. Bạn cần thay đổi thuộc tính, cách thực hiện:

Tại khu vực Bóc tách, kích chuột phải => Thuộc tính => Hiển thị kết quả: Tính thể tích

Bóc tách khối lượng bê tông dầm bằng phần mềm QS Crystal.HocThatNhanh.vn

Kết quả nhận được như sau:

Bóc tách khối lượng bê tông dầm bằng phần mềm QS Crystal.HocThatNhanh.vn


Phần mềm QS Crystal - Giải pháp chuyển đổi số cho ngành xây dựng

 • Bóc tách khối lượng trực tiếp trên bản vẽ 2D (CAD, PDF, BMP, PNG...)
 • Tăng tốc độ bóc tách khối lượng nhanh hơn gấp 5 lần so với phương pháp truyền thống
 • Tiết kiệm đến 50% nhân lực cho Doanh nghiệp về công việc lập dự toán, đấu thầu, quản lý chi phí
 • Lưu các trao đổi, bàn bạc của các bên trên cùng một hệ thống, hỗ trợ quá trình kiểm tra và theo dõi
 • 100% bản quyền cho doanh nghiệp mà không cần cài đặt thêm các phần mềm khác

Link phần mềm: QS Crystal

Hotline tư vấn và phân phối toàn miền Bắc: 0879 888 986 - HocThatNhanh.vn

 

0879.888.986