Biện pháp thi công Mố cầu, Trụ cầu

Biện pháp thi công Mố cầu, Trụ cầu

Bài viết chia sẻ đầy đủ biện pháp chi tiết thi công Mố, Trụ cầu

  • Thuyết minh biện pháp thi công
  • Bản vẽ biện pháp thi công
  • Kích thước chi tiết của các tấm ván khuôn

Biện pháp thi công Mố cầu

Trình tự các bước thi cố Mố cầu theo 5 Bước như sau:

Biện pháp thi công mố cầu

Bước 1: Đào đất hố móng

- Xác định phạm vi thi công

- Dùng máy đào kết hợp nhân công đào tới cao độ thiết kế.

- Đào rãnh thoát nước xung quanh hố móng

- Bố trí máy bơm hút nước

Bước 2: Thi công lớp bê tông lót

- Đập đầu cọc, nắn chỉnh cốt thép theo thiết kế.

- Vệ sinh bề mặt đáy hố móng.

- Đổ bê tông lót móng C10

Bước 3: Thi công Bệ mố

- Gia công cốt thép đầu cọc khoan nhồi.

- Lắp đặt ván khuôn, văng chống ván khuôn bệ mố.

- Lắp đặt cốt thép bệ mố, cốt thép chờ thân mố.

- Đổ bê tông và bảo dưỡng bê tông bệ mố theo qui định.

Biện pháp thi công mố cầu, trụ cầu

Bước 4: Thi công thân mố lần 1 + Lần 2…

- Sau khi bê tông bệ mố đạt cường độ, tiến hành tháo dỡ ván khuôn bệ mố.

- Lắp đặt đà giáo thi công thân mố, lan can, sàn công tác.

- Xử lý mối nối thi công theo qui định.

- Đắp trả hố móng tới cao độ đỉnh bệ.

- Lắp đặt cốt thép thân mố đợt 1, lần 2…

- Lắp đặt ván khuôn, văng chống thân mố đợt 1, lần 2…

- Đổ bê tông thân mố đợt 1, lần 2…

- Bảo dưỡng bê tông theo qui định.

Ván khuôn thi công mố cầu, trụ cầu

Bước 5: Hoàn thiện Mố

- Sau khi bê tông thân mố đạt cường độ tiến hành tháo dỡ ván khuôn, đà giáo.

- Thi công Ụ chống xô, đá kê gối.

- Sau khi lao dầm tiến hành thi công tường tai mố.

- Xử lý bề mặt các chi tiết tiết chôn chờ.

- Lắp đặt gối cầu.

- Vệ sinh bề mặt thân mố. Quét bitum mặt trong thân mố và phần thân mố nằm dưới mặt đất theo thiết kế.

- Đắp trả hố móng tới cao độ thiết kế.

- Đắp đất sau mố. Thi công chân khay tứ nón.

- Thi công bản dẫn. Hoàn thiện mố

Tham khảo Quy trình, Bản vẽ biện pháp thi công CỌC KHOAN NHỒI Tại đây

Biện pháp thi công Trụ cầu

Biện pháp thi công chi tiết trụ cầu theo 5 Bước như sau

Biện pháp thi công trụ cầu

Bước 1: Đào đất hố móng

- Xác định phạm vi thi công

- Định vị lỗ khoan cấy thép, khoan đến cao độ thiết kế.

- Dùng máy đào kết hợp thủ công đào tới cao độ thiết kế.

- Đào rãnh thoát nước xung quanh hố móng

Bước 2: Thi công lớp bê tông lót

- Lắp dựng ván khuôn lót.

- Vệ sinh bề mặt đáy hố móng.

- Đổ bê tông lót móng C10

Bước 3: Thi công bệ Trụ

- Định vị vị trí tim bệ trụ theo 2 phương.

- Lắp đặt cốt thép bệ trụ, cốt thép chờ thân trụ.

- Lắp đặt ván khuôn, văng chống ván khuôn bệ trụ.

- Đổ bê tông và bảo dưỡng bê tông bệ trụ theo qui định.

Bước 4: Thi công thân Trụ lần 1, lần 2…

- Sau khi bê tông bệ đạt cường độ tiến hành tháo dỡ ván khuôn bệ.

- Lắp đặt đà giáo thi công thân trụ, lan can, sàn công tác...

- Xử lý mối nối thi công theo qui định.

- Đắp trả hố móng tới cao độ đỉnh bệ.

- Lắp đặt cốt thép thân trụ đợt 1, lần 2…

- Lắp đặt ván khuôn, văng chống thân trụ đợt 1, lần 2…

- Đổ bê tông thân và bảo dưỡng bê tông thân trụ đợt 1, lần 2…

Biện pháp thi công mố cầu, trụ cầu

Bước 5: Hoàn thiện Trụ

- Sau khi bê tông xà mũ đạt cường độ tiến hành tháo dỡ ván khuôn, đà giáo.

- Thi công Ụ chống xô, đá kê gối.

- Sau khi lao dầm tiến hành thi công tường tai xà mũ trụ.

- Xử lý các chi tiết chôn chờ.

- Lắp đặt gối cầu.

- Hoàn thiện trụ bề mặt trụ.

- Đắp trả hố móng tới cao độ thiết kế.

Chi tiết thiết kế ván khuôn mố, trụ cầu

Bản vẽ chi tiết đầy đủ từng tấm ván khuôn

Bản vẽ chi tiết tấm ván khuôn thi công mố trụ cầu

 

Dành cho Kỹ sư lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

  • Video bài giảng chi tiết từng bước + Sách giáo trình (In màu) + Phần mềm bản quyền
  • Đây là giải pháp đơn giản nhất để lập hồ sơ chất lượng tự động và in hàng loạt

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986