Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng công trình

Biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng công trình thường sử dụng khi nào?

Biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng công trình thường được nhà thầu thi công xây dựng sử dụng trong các đợt thanh toán và quyết toán hợp đồng thi công xây dựng, sau khi kết thúc quá trình thi công xây dựng. Biểu mẫu này cần phải thể hiện được đầy đủ các thông tin cơ bản như: tên công trình, gói thầu, địa chỉ, thành phần tham gia kí nghiệm thu, bảng khối lượng hoàn thành, căn cứ nghiệm thu hoàn thành khối lượng ...

Cách thể hiện biên bản nghiệm thu khối lượng sao cho chính xác nhất?

Thứ tự các nội dung cần thể hiện:

1 - Đối tượng nghiệm thu

2 - Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

3 - Thời gian tiến hành nghiệm thu

4 - Đánh giá nghiệm thu

5 - Kết luận

Thang Pham


Dành cho Kỹ sư lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

  • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
  • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin
  • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp
  • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ sở hữu kèm theo khóa học:

  • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,
  • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột
  • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.

 

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986