122 câu hỏi và trả lời về cơ chế chính sách Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

122 câu hỏi và trả lời về cơ chế chính sách Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

[Ebook] 122 câu hỏi và trả lời về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

122 câu hỏi và trả lời về cơ chế chính sách Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - HocThatNhanh.vn
 

Sau hội nghị trực tuyến tháng phổ biến quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn, tất cả những câu hỏi của các đại biểu trong buổi hội nghị đã được Viện Kinh tế xây dựng tổng hợp, nghiên cứu và trả lời. 122 câu hỏi và trả lời này cũng đã làm rõ hơn nội dung của các quy định mới nhất cũng như các vấn đề thực tiễn khi áp dụng. Đồng thời, những trả lời “Tiếp thu ý kiến góp ý để nghiên cứu” trong cũng cho thấy tinh thần cởi mở và nghiên cứu không ngừng của các Chuyên gia.

(Bạn có thể xem lại buổi hội nghị trực tuyến ở đây https://www.youtube.com/watch?v=5-0z_32tjCo)

Trân trọng Cảm ơn TS. Lê Văn Cư - Viện trưởng và các Lãnh đạo, Chuyên gia của Viện Kinh tế xây dựng đã chia sẻ những thông tin hết sức giá trị dành cho các tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý chi phí xây dựng.

Để các bạn đọc dễ dàng tra cứu, HocThatNhanh đã tạo mục lục tổng hợp toàn bộ nội dung câu hỏi và trả lời từ nguồn của Viện Kinh tế Xây dựng và biên soạn thành file ebook.

Các chủ điểm nội dung bao gồm:

  • Các vấn đề chung liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng - từ 01 đến 48
  • Các vấn đề liên quan đến việc áp dụng định mức dự toán - từ 49 đến 83
  • Các vấn đề liên quan đến giá xây dựng - từ 84 đến 92

  • Các câu hỏi khác - từ 93 đến 122

Danh sách 122 câu hỏi và trả lời về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - VKT - HocThatNhanh.vn-1

 

Bạn có thể đọc nội dung tài liệu, bao gồm mục lục do HocThatNhanh biên tập ngay ở đây, hoặc tải về ở cuối bài viết này


 Tải về Ebook tại đây:

0879.888.986