[Tài liệu]_ Thiết kế + dự toán trường mầm non 3 tầng tại Huyện Mỹ Hào - Hưng yên

[Tài liệu]_ Thiết kế + dự toán trường mầm non 3 tầng tại Huyện Mỹ Hào - Hưng yên

Gửi tặng tất cả các bạn bộ tài liệu full thiết kế + dự toán trường mầm non 3 tầng, công trình được thi tại Huyện Mỹ Hào - Hưng yên. Nội dung file bao gồm: 

    - Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật

    - Thiết kế hạng mục hạ tầng kỹ thuật: đường ngoài nhà, sân đường, thoát nước ...

    - Thiết kế hạng mục phần phá dỡ (kiến trúc)

    - Thiết kế hạng mục phần xây mới: Kiến trúc, kết cấu, điện, nước ....

    - Dự toán full: phần khảo sát + kiến trúc + kết cấu + bể nước, bể phốt + nhà xe + chi phí thí nghiệm ....

Tg_Thang Pham

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)
0879.888.986