[Tài liệu]_ Biểu mẫu nhật ký thi công xây dựng công trình

[Tài liệu]_ Biểu mẫu nhật ký thi công xây dựng công trình

Như chúng ta đã biết theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD thì nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. 

Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình. Một số thông tin khi viết về nhật ký thi công bắt buộc phải thể hiện được bao gồm:

- Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;

- Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);

- Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

- Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

Xin gửi tặng anh/em 1 bộ file mẫu nhật kí thi công đã được áp dụng khá bổ biến các công trình cao tầng các kĩ sư HTN đã thực hiện. 


Cùng tham gia Groups để thảo luận các chủ đề nóng về Hồ sơ chất lượng nhé, ngay và luôn tại đây: 

https://www.facebook.com/groups/kinhnghiemlaphscl

 

                                                                                                                                                                         Tg_Thang Pham

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)
0879.888.986