Lập hồ sơ thanh quyết toán xây dựng 2020

Giảng viên: Ths.Vũ Minh Hoàn
Người đồng hành
Ths.Vũ Minh Hoàn
Founder Hocthatnhanh.vn
* Ths.Quản lý xây dựng, Ks.Định giá hạng I-BXD
* 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế xây dựng
* 3 năm kinh nghiệm quản lý chi phí dự án PPP
* Tác giả phần mềm XDAddins for Excel Pro, Dự toán XDA
* Tác giả cuốn sách Excel VBA thực chiến.
Nói thẳng, không lòng vòng. Đi bản chất vấn đề giúp bạn nắm được bài học một cách đơn giản và áp dụng vào thực tế công việc.


0879.888.986