Khai thác sức mạnh ít được biết về Excel - Ví dụ thực tiễn từ case study trong Xây dựng

Giảng viên: Vũ Minh Hoàn
Bạn sẽ học được gì

00

Người đồng hành
Vũ Minh Hoàn
Ths. Quản lý xây dựng
• Ths.Quản lý xây dựng, Ks.Định giá hạng I-BXD
• 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế xây dựng
• 3 năm kinh nghiệm quản lý chi phí dự án PPP
• Tác giả phần mềm XDAddins for Excel Pro, Dự toán XDA
• Tác giả cuốn sách Excel VBA thực chiến.
Nói thẳng, không lòng vòng. Đi bản chất vấn đề giúp bạn nắm được bài học một cách đơn giản và áp dụng vào thực tế công việc.


Nhận xét của Học viên
0.0
0 đánh giá
0%
0%
0%
0%
0%
Khai thác sức mạnh ít được biết về Excel - Ví dụ thực tiễn từ case study trong Xây dựng
Liên hệ
Bài học: 0
Thời lượng: 00 giờ 00 phút
Sở hữu khóa học trọn đời
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: PC, Mobile, TV

0879.888.986